Prader-Willi Syndrome Meeting - งานพบปะครอบครัวพราเดอร์-วิลลี่ ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 

งานพบปะครอบครัวพราเดอร์-วิลลี่ ครั้งที่ 13

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 ห้อง 810 A, B

 

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 ของชมรมพราเดอร์-วิลลี่ ประเทศไทย ยังคงเป็นความภาคภูมิใจของชมรมฯและทีมงาน เรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเหมือนทุกปี โดยรวมมีผู้มาร่วมงาน 39 ครอบครัว (กว่า 125 ชีวิตในวันนั้น)

หัวข้อที่สมาชิกเสนอให้มีการจัดในปีนี้คือ

1. “ความก้าวหน้าของระบบการศึกษาพิเศษในผู้ป่วย PWS” เราได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร หวานเสร็จ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง มาเป็นวิทยากร

2. “หลักการคำนวณพลังงานสำหรับเด็กพราเดอร์-วิลลี” เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพร  ดำรงวงศ์ศิริ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนวิทยาในเด็ก รพ.รามาธิบดี

3. “การกำหนดอาหารแลกเปลี่ยนในเด็กพราเดอร์-วิลลี และฉลากโภชนาการ” เราได้รับเกียรติจาก คุณกนกนันท์  วิทยาเกษมสันต์  คุณภูริศา เวชรักษ์   ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นนักวิชาการโภชนาการเด็ก คุณสุธิดา  ชาติวุฒินันท์  เป็นพยาบาลด้านโภชนาการเด็ก รพ.รามาธิบดี

เราได้มีการแบ่งกลุ่มเด็กๆตามอายุ น้ำหนัก ความสูง การได้รับโกรทฮอร์โมนหรือไม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคาลอรี่ที่ควรได้รับ คือ 800 1,000 และ 1,200 คาลอรี่ตามลำดับ อีก 1 กลุ่มเป็นกลุ่มที่ 4 ยังเป็นเด็กเล็กจึงเข้ากลุ่มที่ยังไม่ต้องจำกัดพลังงาน ซึ่งกลุ่มนี้เรามีวิทยากรมาช่วยให้ความมรู้อีก 2 ท่านคือ พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ รพ.รามาธิบดีและพญ.กิตติวรรณ  โรจนเรืองนิตย์ รพ.ธรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งคู่ป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพันธุกรรมในเด็ก ทำให้งานนี้เราได้ความรู้และสนุกสนานกับการแสดงของน้องๆชมรมพราเดอร์-วิลลี่มากมาย

การคุยเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนทำให้ทุกครอบครัวต้องกลับไปทำการบ้านในการปรับอาหารของลูกหลานของตนเอง และเรานัดเจอกันอีกครั้งเพื่อประเมินผลงานในวันที่ 25 มกราคม 2558

ชั่งน้ำหนัก วัด...
รวมพลวิทยากร
ภาพหมู่ที่มีจำน...
ความสุขของเด็กก...
ความสุขของเด็กค...
ความสุขของเด็กค...
กลุ่ม 1-800 คาล...
กลุ่ม 2-1000 คา...
กลุ่ม 3-1,200 ค...
กลุ่ม 4_เด็กเล็...
ตัวอย่างอาหารแล...
อยากให้ดูความสน...
ทีมงาน
1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery