Prader-Willi Syndrome Meeting - งานพบปะครอบครัวพราเดอร์-วิลลี่ ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานพบปะครอบครัวพราเดอร์-วิลลี่ ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ อาคาร 1 ชั้น 8 โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ของชมรมพราเดอร์-วิลลี่ ประเทศไทย ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองและผู้ป่วย เรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเหมือนทุกปีและเป็นสมาชิกใหม่ไฟแรงซะด้วย

ปีนี้เรื่องเด่นน่าจะเป็นการได้รับเกียรติจากพญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล มาเป็นวิทยากรให้ในหัวข้อ

“ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก PWS”

เด็กเล็ก : การแบ่งปัน การปรับพฤติกรรมหวงของ และสร้างวินัยในการควบคุมน้ำหนัก/การกิน/ออกกำลังกาย

เด็กวัยเรียน  : การปรับตัวและปัญหาพฤติกรรมที่โรงเรียน

เด็กวัยรุ่น     : ปัญหาอารมณ์และการปรับตัว

 

เราได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มตามวัยของสมาชิก คือกลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเด็กโต และกลุ่มย่างเข้าวัยรุ่น ทุกกลุ่มให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน รุ่นพี่แสดงความเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง รุ่นน้องก็ซักถามและสนใจฟัง อ.พรรณพิมลก็ช่วยกระชับประเด็นให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทำให้เห็นถึงพลังของพ่อแม่อย่างมาก ที่ต้องการจะเล็มกิ่งไม้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างเข้าใจเพื่อให้ลูกๆของทุกคนเติบโตอย่างมีความสุขเท่าที่ศักยภาพของแต่ละคนจะทำได้

เรายังคงไว้ซึ่งการแสดงจากน้องๆ PWS ปีนี้เป็นการเดินแฟชั่นโชว์นานาชาติต้อนรับอาเชียนเร็วๆนี้ และยังเต้นกังนำสไตล์อย่างไม่มีสไตล์ น่ารักและสนุกมาก

สุดท้ายเป็นการแนะนำสมาชิกใหม่และแนะนำตัวรุ่นพี่ให้น้องๆได้รู้จัก ที่บอกว่าไฟแรงเพราะมีการประชุมกลุ่มกันอย่างเข้มข้น กว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบบ่ายสองโมง

ขอขอบคุณในความเหนียวแน่นและเข้มแข็งของชมรมพราเดอร์-วิลลี่ ประเทศไทย และวิทยากร รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยกันร่วมมือให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
13
13
Image Detail Image Download
14
14
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery