Duchenne Muscular Dystrophy Meeting - อบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2554 เรื่อง “ป้องกันโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนเกิดซ้ำ และความพิการแต่กำเนิด....คุณช่วยได้” วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2554

เรื่อง ป้องกันโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนเกิดซ้ำ และความพิการแต่กำเนิด....คุณช่วยได้

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุม 810 อาคารปฎิบัติการรวมและโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในสมัยของ ท่านคณบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การพัฒนาศักยภาพประชากรไทยอย่างครบวงจรทั้งในวัยเด็กเล็กและเด็กโต กระทั่งวัยผู้ใหญ่ที่กำลังจะสร้างครอบครัว และวัยที่เติบโตเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงวัยสูงอายุ และทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องจากสำนักงบประมาณ ในการจัดตั้งครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

ในการนี้หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี พศ. 2552 เพื่อการป้องกันโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่ป้องกันได้ โดยทำการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการช่วยเหลือแบบให้เปล่าออกไปยังสถานบริการและผู้ป่วยในต่างจังหวัดด้วยการออกไปสอนและให้การสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อช่วยให้แพทย์ในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถซักประวัติเขียนแผนภูมิครอบครัวและแปลผลจากแผนภูมิครอบครัวเพื่อระบุผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกเก็บเลือดส่งตรวจที่ รพ.รามาธิบดีได้ โดยไม่ต้องส่งผู้ป่วยมา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ได้ และแนะนำป้องกันการเกิดโรคซ้ำ รวมถึงส่งหญิงตั้งครรภ์หรือตัวอย่างน้ำคร่ำจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการมีบุตรเป็นโรคมายัง รพ.รามาธิบดีเพื่อรับการตรวจโรคของทารกในครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

ในโอกาสที่ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารฯ ด้วยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย จัดให้มีการอบรมวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง ป้องกันโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนเกิดซ้ำ และความพิการแต่กำเนิด....คุณช่วยได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรคพันธุกรรม โรคระบบประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรคกระดูกและข้อ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนับสนุนทางจิตใจ เข้ามาร่วมกันให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความจริงใจ

 

คณะทำงานหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยากาศ
ทีมงานหน่วยเวชพ...
วิทยากร
การอบรม
การอบรม
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery