โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน

Up

โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน

คลิปวิดีโอ

โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน : การดูแลรักษาครบวงจร >>> 

     อ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม (การดำเนินโรค/วิธีการรักษาทางยา/อื่น ๆ) >>> http://www.youtube.com/watch?v=2gx44SkQsNI  

     ศ.พญ.พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล (วิธีการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู) >>>  http://www.youtube.com/watch?v=DStNfVI6bGY

 

การเขียนแผนภูมิครอบครัวและค้นหาบุคคลเสี่ยงต่อการมียีนผิดปกติในครอบครัว อ.พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ >>> http://www.youtube.com/watch?v=wi-vJ_LymrU

การดูแลทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โรคกล้ามเนื้อลีบดูเชน คุณวราภรณ์ ขุนอินทร์ >>> http://www.youtube.com/watch?v=-xGUjvnsNmQ

ความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย : การดูแลและวิธีป้องกัน ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล >>> http://www.youtube.com/watch?v=WSP2OxjX9UU

 

 

Display Num 
Powered by Phoca Download