ความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย : การดูแลและวิธีป้องกัน

โดย พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล  กุมารแพทย์เวชพันธุศาสตร์
จากการอบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2554
เรื่อง “ป้องกันโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนเกิดซ้ำ และความพิการแต่กำเนิด....คุณช่วยได้”
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุม 810 อาคารปฎิบัติการรวมและโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 


ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด พ่อแม่ทำได้แค่ไหน คลิกที่นี่ !