ร่วมบริจาค

♥ ♥ ขอเชิญบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย และการวิจัยเพื่อผู้ป่วยโรคพันธุกรรม

ติดต่อ

1. มูลนิธิรามาธิบดี โทรศัพท์ 02-201-1481, 02-201-1111, 02-201-1205 หรือ

2. หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทรศัพท์ 02-201-2782-3

 

เพื่อบริจาคเข้ากองทุน

 

  • กองทุนโรคพันธุกรรมในเด็ก

 

รหัสกองทุน 32070009 (มูลนิธิรามาธิบดี)

 

  • กองทุนโรคพราเดอร์-วิลลี่

 

รหัส 32070041 (มูลนิธิรามาธิบดี)

 

การบริจาคสามารถโอนผ่านบัญชีตามธนาคาร

 

หลังจากที่โอนเงินเข้าธนาคารแล้ว

กรุณาเขียนรายละเอียดลงในเอกสารใบโอนเงิน ดังนี้

1. โปรดระบุบริจาคเข้า

 

  • กองทุนโรคพันธุกรรมในเด็ก รหัสกองทุน 32070009 หรือ
  • กองทุนพราเดอร์วิลลี่ รหัสกองทุน 32070041

 

2. ชื่อนามสกุลผู้บริจาค

3. ส่งสาเนาใบโอนมาที่ อีเมลล์ thippawan.sri@mahidol.ac.th หรือส่ง Fax.02-2012783

4. ทางหน่วยฯ จะนาชื่อที่อยู่ ตามที่ท่านให้ไว้ ให้ทางมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จให้

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อปรึกษาที่ คุณทิพวัลย์ สีดานิล โทร. 02-2012782

 

♥ ♥ พิเศษ: ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคพราเดอร์-วิลลี่ ติดต่อคุณทิพวัลย์ สีดานิล หน่วยเวชพันธุศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2012782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริจาคสามารถโอนผ่านบัญชีตามธนาคารที่ท่านสะดวกด้านบน และกรุณาเขียนรายละเอียดในใบนำฝากดังนี้

  1. ชื่อกองทุนพราเดอร์วิลลี่และรหัสกองทุน3006111
  2. ชื่อนามสกุลผู้บริจาค
  3. สถานที่ ที่จะให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน
  4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

นำใบนำฝาก แฟกซ์มาที่ 02-201-1481,02-201-2522  หรือโทร.02-201-1205, 02-201-1655, 02-201-2502

เพื่อความสะดวกเจ้าหน้าที่จะติดต่อในการนำใบเสร็จรับเงินจัดส่งให้ท่าน
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคพราเดอร์-วิลลี่, โรคพันธุกรรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคอื่นๆ
ติดต่อคุณทิพวัลย์  วีระทัต  หน่วยเวชพันธุศาสตร์  โทรศัพท์ 02-2012782

 

♥ ♥ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคพราเดอร์-วิลลี่

ติดต่อคุณทิพวัลย์ วีระทัต หน่วยเวชพันธุศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2012782

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่