ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

ติดต่อ

1. มูลนิธิรามาธิบดี โทรศัพท์ 02-201-1205, 02-201-1655 และ/หรือ
2. สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 02-201-2782-3

เพื่อบริจาคเข้ากองทุน

  • กองทุนโรคหายาก “Rare Disease”
    รหัสกองทุน 32070009 (มูลนิธิรามาธิบดี)
  • กองทุนโลกใบใหม่ให้ไม่สิ้นสุด
    รหัสกองทุน 32070041 (มูลนิธิรามาธิบดี)

การบริจาคสามารถโอนผ่านบัญชีตามธนาคาร

หลังจากที่โอนเงินเข้าธนาคารแล้ว
กรุณาเขียนรายละเอียดลงในเอกสารใบโอนเงิน ดังนี้

1. โปรดระบุบริจาคเข้า

  • กองทุนโรคหายาก “Rare Disease” รหัสกองทุน 32070009 หรือ
  • กองทุนโลกใบใหม่ให้ไม่สิ้นสุด รหัสกองทุน 32070041

2. ชื่อนามสกุลผู้บริจาค
3. ส่งสาเนาใบโอนมาที่ อีเมลล์ thippawan.sri@mahidol.ac.th หรือส่ง Fax.02-2012783
4. ทางสาขาฯ จะนาชื่อที่อยู่ ตามที่ท่านให้ไว้ ให้ทางมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จให้
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อปรึกษาที่ คุณทิพวัลย์ สีดานิล โทร. 02-2012782

พิเศษ: ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคพราเดอร์-วิลลี่ ติดต่อคุณทิพวัลย์ สีดานิล สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2012782-3